Vårt uppdrag och mål

Vårt uppdrag och mål är enkelt (att formulera!):

Vi räddar, rehabiliterar, omplacerar och följer upp de hundar som redan finns och är oönskade på den plats de befinner sig idag. Det förekommer att vi utför en liknande process även med andra djurslag, men framför allt bistår vi i nuläget med ekonomisk hjälp, transport, arbetsinsats och knytande av nya kontakter andra djurhjälpsorganisationer, privata eldsjälar och olika yrkesmänniskor emellan, alltid med syftet att rädda och hjälpa djur och människor.

Vi strävar efter att sprida kunskap om hundpsykologi, psykologisk rehabilitering, varför det är så viktigt, samt fördelarna med att adoptera. Vi förespråkar kastrering av både hanar och tikar och bistår med hjälp internationellt för att fler djur ska kunna bli just det.

Vårt mål är att bidra till elimineringen av överpopulationen av hundar och katter, och samtidigt bidra till en välinformerad och kompetent befolkning vad det gäller hundar.

Gillar du vårt koncept? Gå med oss idag!
Kontakta oss för mer information om hur du kan hjälpa till, eller läs mer under fliken ”Vill du hjälpa till?”