Så här går det till att adoptera via Millennia Animal Project:

  • Man läser igenom all information på hemsidan under fliken om oss och vad vi söker i er beskrivning nedan.
  • Man skriver ett mejl och lämnar sitt namn, personnummer, adress och telefonnummer, samt berättar om sig själv och de man eventuellt bor tillsammans med, inklusive husdjur. Om man är intresserad av en specifik hund kan man ta med det här. Det är också viktigt att tala om vilka förväntningar man har om både hunden och processen för att det ska bli så bra som möjligt. Observera att den information du tillhandahåller i det här mejlet bara är till för att vi ska kunna få en idé om vem du är. Vi kommer att ställa fler frågor när vi kontaktar dig i nästa steg, så att vi kan få en bra uppfattning om hur vi ska fortsätta.
  • Du blir kontaktad av en representant som, ifall att ni går vidare i processen, har hand om ditt adoptionsärende. Representanten hjälper dig att välja ut rätt hund för just dig, baserat på den information du uppger, eventuellt ett hembesök, samtal med dina angivna referenser, samt vad vi vet om hunden.
  • När du har bestämt dig betalar du in adoptionsavgiften, som vanligen är 6000 kr. Skulle du ångra dig behåller vi en reservationsavgift på 3000 kr, och du får alltså tillbaka 3000 kr. Reservationsavgiften går till organisationen som har hunden.
  • En infobilaga skickas ut vid reservationstillfället. Denna innehåller allmänna tips och råd för en god bas lämplig för i princip alla nyblivna hundägare.
  • Vi reser och hämtar hem hundar ungefär en gång i månaden. Du kommer att bli meddelad om hundens ankomstdatum till Sverige så fort resan är bokad.
  • Vid överlämnandet får du som ny ägare med dig hundens pass och adoptionskontrakt skrivs på plats. Kontraktet är samtidigt ett kvitto på erlagd betalning.

Vi utför löpande kontroller i form av telefonsamtal och gärna hembesök, men vi hoppas att det ter sig naturligt för ägaren att vilja hålla oss uppdaterade och uppskattar kontakten oss emellan. Vi vill absolut ha tillbaka hunden om den av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem, och i adoptionsavtalet ingår vår rätt att ta tillbaka hunden om vi misstänker att den far illa på något sätt. Någon ersättning utgår inte i dessa fall.

Vi hoppas att alla potentiella nya ägare där ute ska se det som en ytterst stor fördel att hundarna är utvärderade av hundproffs som gör en yrkesmässig bedömning, och eventuellt rehabilitering, innan de överlämnas till sina adoptörer. Detta innebär att hunden har genomgått noggranna kontroller av en hundbeteendespecialist som kan sin sak. Allt det här arbetet läggs ner på varje enskild adoption för att kunna erbjuda både hund och ägare en harmonisk början på sitt nya liv tillsammans.

Tveka inte att höra av dig vid frågor, funderingar eller för mer information till info@milanipro.org