Vår filosofi

Vi på Millennia Animal Project tycker att man som förmedlare av hundar bör vara mycket kunnig inom hundpsykologi. Varför det är så viktigt är för att man överhuvudtaget bör förstå sig på sitt djur om man ska kunna vara en så bra hundägare som möjligt, än mer när det gäller en person som förmedlar hundar till andra. Vi menar också att vissa, om än få, av hundarna som har haft en problematisk relation med tidigare ägare, har ett bedrövligt förflutet eller har vistats länge i hundhemsmiljö tyvärr dras med olika psykologiska besvär som de måste få hjälp med för att må bra. För att det inte bara ska handla om att förflytta hunden ifrån en plats till en annan, så satsar vi stort på att rehabilitera eventuella problembeteenden innan hunden kommer hem, och vi väljer adoptörer med stor omsorg.

Vi tycker också att det mest förnuftiga vore om den som förmedlar hundarna och har god kunskap inom hundpsykologi även har träffat, utvärderat och handskats med hundarna personligen för att kunna göra en så lyckad adoption som möjligt, alternativt att kontaktpersonerna har en så pass kunnig person att samarbeta med igenom hela adoptionsprocessen. Den som “kan” hundarna borde kunna svara på det allra mesta som angår deras temperament. När det är nödvändigt kan en rehabiliteringsplan sedan läggas upp för att åtgärda eventuella problem. Det här är viktigt av flera orsaker. Dels för att hunden som sagt ska kunna leva ett harmoniskt liv, men också för att endast en korrekt analys ger en acceptabel chans till att hunden faktiskt hamnar i rätt hem.

Vi tycker att det är professionellt att ta ansvar hela vägen ut, i varje aspekt av adoptionsprocessen. Att adoptionen blir lyckad hänger till störst del på kompatibilitet, alltså att hund och ägare är en bra matchning. Med andra ord måste lika stor hänsyn tas till att utvärdera intressenten. För att minimera risken för felplacerade hundar så vill vi se till att ALLA hundar får en professionellt gjord beteendeanalys innan de väljs ut för att delta i det här projektet. Därefter använder vi oss av våra specifika kriterier för att matcha rätt hund med rätt ägare, och hunden blir adopterad. För adoptörerna är det här en otroligt stor fördel, eftersom man får hem en hund som man vet så mycket mer om, som lättare ska kunna anpassa sig till sitt nya hem, dess rutiner och familjemedlemmar, och som man i stöd av ett proffs ska kunna påbörja sin nya samvaro med så enkelt och naturligt som det bara går. Vi fäster stor vikt vid att följa upp “våra” adoptionsfamiljer och vill gärna få veta hur det går, inte minst för att vara behjälpliga i den mån det är möjligt. Vi erbjuder livslång support och rådgivning, och utför kontinuerliga kontroller. Vi förbehåller oss rätten att återta hunden om vi misstänker att den far illa på något sätt.

Vi hoppas att detta ska visa på vår seriositet, vårt engagemang och känsla av ansvarsplikt gentemot både hundar och människor. För oss är överpopulationen av hundar och katter något som måste bekämpas på många olika sätt samtidigt, och att erbjuda ansvarsfulla och hållbara adoptioner är en av vägarna att gå. Alla hundar som vi förmedlar är kastrerade, vilket är ytterligare ett sätt att tackla överpopulationen, och är en självklar procedur i vårt protokoll som “hundarnas advokater”. Ska vi nå vårt mål om att eliminera överpopulationen av hundar och katter, som just nu är uppe i den förbluffande siffran på 600 miljoner djur, så måste vi tänka långsiktigt, och orka vara innovativa, hålla ett öppet sinne, och villiga att göra jobbet.

Vad det gäller vår insats för övriga djurslag så innefattar det en vid bredd, och inkluderar ekonomiska bidrag till etablerade djurhjälpsorganisationer som söker stöd för en specifik insamling gällande exceptionella fall, så väl som privatpersoner och mindre organisationer som består av eldsjälar som delar våra värderingar. Vi är även behjälpliga med transport, arbetsinsatser i form av våra yrkesroller på ideell bas, samt knytandet av kontakter i vårt breda nätverk av folk och instanser som kan hjälpa till och de som behöver hjälpen. Allt för att se till så att hjälpen når fram och resultatet blir framgångsrikt.